שעהתיאורתאריך
16:00-21:00חלוקת ערכות מוקדמת באצטדיון נתניהיום רביעי ה – 9.5
15:00-20:00חלוקת ערכות מוקדמת באצטדיון נתניהיום חמישי ה – 10.5
05:30פתיחת מתחם וחלוקת ערכותיום שישי ה – 11.5
06:15כינוס מקצה 21.1 ק”מ לפני זינוקיום שישי ה – 11.5
06:30זינוק 21.1 ק”מ
06:30כינוס מקצה 15 ק”מ לפני זינוקיום שישי ה – 11.5
06:40זינוק 15 ק”מיום שישי ה – 11.5
06:40כינוס מקצה 10 ק”מ לפני זינוקיום שישי ה – 11.5
06:55זינוק 10 ק”מיום שישי ה – 11.5
07:05כינוס מקצה 5 ק”מ לפני זינוקיום שישי ה – 11.5
07:20זינוק 5 ק”מיום שישי ה – 11.5
07:25כינוס מקצה 2 ק”מיום שישי ה – 11.5
08:00זינוק 2 ק”מיום שישי ה – 11.5
09:30טקס מנצחיםיום שישי ה – 11.5
10:00-12:00המשך פעילות במתחםיום שישי ה – 11.5
שינוי גודל פונט