רישום לכלל המקצים

:ביטולים ושינויים 
דמי ביטול לרצים שנרשמו -5 אחוז מסך העסקה או 100 ש”ח הנמוך מביניהם
 [email protected] – במקרה של ביטול יש להפנות את הבקשה לכתובת המייל בלבד
לא יהיה החזר ביטולים לאחר 24.4.18
עמלת שינוי הרשמה – 25 ש”ח
 [email protected]  – יש לשלוח את בקשתכם לכתובת המייל בלבד

טבלת עלויות וזמני הרשמה

שינוי גודל פונט