תקנון המרוץ

תאריך התחרות: 4.5.18
מתחם התכנסות, רישום והתארגנות: חוף פולג – מתחם דרומי בסמוך לבמבו וילג
כניסה ראשית למתחם: דרך הירידה לחוף פולג
מקצים:21.1 ק”מ, 15 ק”מ, 10 ק”מ, 5 ק”מ, 2 ק”מ
:הרשמה
רישום מוקדם ב – 1.1.18 עד 18.2.18 בשעה 20:00
רישום רגיל ב – 18.2.18 עד 22.4.18 בשעה 20:00
רישום מאוחר מ – 22.4.18 עד 30.4.18 בשעה 21:00
:ערכות המשתתף
הערכה תחולק בימי חלוקה מוגדרים לפני המרוץ, לא ניתן לאסוף ערכה ביום המרוץ
חולצת תחרות ממותגת
צ’יפ מדידה + מספר חזה + סיכות בטחון – הכל במעטפה סגורה
מתנות חסויות ובפרט סולגאר וסופרהרב
צמיד משתתף – מאפשר כניסה לחניון, יציאה מהחניון, מתחם התאוששות לרצים בלבד
מדידת זמנים
תתבצע מדידה מסודרת ומקצועית
תתבצע פריסת שטיחי מדידה בנקודת הסיבוב, נקודת הזינוק, נקודת הסיום ונקודת כרוז
:מקצים וקטגוריות
מקצה 15 ק”מ | 10 ק”מ | 5 ק”מ
גברים/נשים – כללי – 3 מקומות ראשונים בכל קטגוריה
נערים/נערות עד 19
גברים/נשים – 20-29
גברים/נשים – 30-39
גברים/נשים – 40-49
גברים/נשים – 50-59
גברים/נשים – 60-69
גברים/נשים – 70-79
ותיקים/ותיקות – +80
:פרסים לזוכים
גביעים למקומות הכלליים בכל מקצה
מדליות קבוצות גיל לכל קטגוריה
(חבילת שי תינתן למנצחים הכלליים ולקבוצות הגיל (3 מקומות ראשונים בכל קטגוריה ומין
:הגבלות/תקנון
ערעורים – ניתן לערער על תוצאה במתחם המרכזי עד חצי שעה לאחר סיום הריצה
פרסים לזוכים/חלוקת מדליות/גביעים – יינתנו רק בטקס הסיום שנערך בתום המרוץ, לא ניתן לקבל פרס על זכייה שלא בטקס המרכזי של האירוע
:אישורי השתתפות
כל משתתף יצטרך לחתום על הצהרת משתתף שכוללת: הסרת אחריות, הצהרת בריאות ואישור שימוש בתמונות
ילדים מתחת לגיל 18 מחויבים להעביר אישור הורים להשתתפות
שינוי גודל פונט